Gällande Trupper, UK Regler

Gällande Trupper

Uk-gruppen Ulf Emanuel, Per Hall och Hans Gjöderum har kommit överens om att dela upp spelare i grupper (a-lagsgrupp,farmarlagsgrupp osv)

Varje grupp består av 4-13 personer. Enkelt sagt så är tanken att om man tex ingår i a-lagsgruppen så vet den spelaren att han/hon i första hand är aktuell för spel i a-laget.

Vid varje speluppehåll (var 3-4 vecka) omvärderas grupperna för att se om spelarmaterialet skall ändras på något sätt.

Tanken är att spelarna skall få lite kontinuitet och stabilitet med att veta att oavsett prestation så tillhör man samma grupp i minst 3-4 veckor i taget.

OBS! Meddela UK snarast om du mot förmodan inte kan spela någon helg.

Kontakta någon av UK eller maila till: uk@teamystadbowling.se