Officiella funktionärer i Team Ystad BK

Huvudstyrelse
Ordförande Tommy Nilsson
Klicka här för foto
Kassör Ulf Emanuel Klicka här för foto
Sekreterare Maria Mårtensson
Ledamot Per Hall 
Ledamot Rose-Marie Winhagen 
Sponsorsektionen
Ordförande Tommy Nilsson Klicka här för foto
Ledamot Michael Flodin
Ledamot Per Hall
UK  samtliga lag Per Hall och Ulf Emanuel
Revisorer Christer Jönsson
Michael Flodin
Revisors suppleant Göran Andersson
Valberedning
Ledamot Ann-Christin Håkansson
Ledamot Carina Emanuel