Officiella funktionärer i Team Ystad BK

 
Huvudstyrelse    
Ordförande Tommy Nilsson Klicka här för foto
Kassör Ulf Emanuel Klicka här för foto
Sekreterare Maria Mårtensson  
Ledamot Per Hall   
Ledamot Daniel Holmberg   
     
Sponsorsektionen    
Ordförande Per Hall  
Ledamot Michael Flodin  
Ledamot Filip Emanuel  
     
UK  samtliga lag Per Hall och Ulf Emanuel  
     
Revisorer Christer Jönsson  
  Michael Flodin  
Revisors suppleant Göran Andersson  
     
Valberedning    
Ledamot Ann-Christin Håkansson  
Ledamot Carina Emanuel