Medlemsinfo

För att göra det lättare för Er medlemmar som har frågor kring klubben så har vi i styrelsen gjort en kommunikationslista.

Frågor som gäller ekonomi eller ungdom, vänd Er till Ulf Emanuel.
Frågor som gäller lag, spelar eller UK, Vänd Er till Per Hall.
Övriga klubbfrågor som t.ex. lotteri, klubbtävlingar, stadgar m.m, vänd Er till
Tommy Nilsson.

Mvh Styrelsen

 

Medlemsmöte 20171015 

MEDLEMS, LICENS OCH EV STARTAVGIFTER SKA VARA BETALDA TIDIGAST 1/5 OCH SENAST 31/5

(Anledningen till det är tidigast 1/5 är att det på så vis kommer på rätt bokföringsår…)

Bg 5277-0062

Är man osäker på hur mycket man ska betala, så kontakta kassören Ulf Emanuel, ulf_emanuel@hotmail.com eller på

Mvh

Styrelsen
Team Ystad Bowling