ÅRSMÖTE

Enligt stadgarna ska kallelsen + dagordningen tillgängliggöras senast 3 veckor innan årsmötet och övriga dokument ska tillgängliggöras senast 1 vecka innan årsmötet. 

Kallelse: Kallelse till årsmöte 2023-05-21.pdf (teamystadbowling.se) 

Dagordning: Dagordning 2023-05-21.pdf (teamystadbowling.se)

Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse 2022-2023.pdf (teamystadbowling.se)

Verksamhetsplan: Verksamhetsplan 2023-2024.pdf (teamystadbowling.se)

Årsredovisning: Team Ystad Bokslut 2022-2023 V1.xlsx (teamystadbowling.se)

Revisionsberättelse: (länk kommer senare)

INFO OM ÅRSMÖTET

Datum: Söndag 2023-05-21

Tid: Klockan 14.00

Plats: Lancasterskolan Ystad 

Vi bjuder på enklare förtäring/fika och som vanligt så har vi prisutdelning efter klubbmästerskap samt för ungdomarnas månadstävling.  

Anmäl er gärna på Facebook-eventet: 

https://www.facebook.com/events/577395907639084

Mvh

Styrelsen Team Ystad Bowling 

genom 

Ulf Emanuel

Ordförande

0708-634101