ÅRSMÖTE! – lördagen 27 Maj

Årsmöte och avslutningsfest!

Lördagen den 27 maj
Årsmötet håller vi på Lancasterskolan i Ystad klockan 15.00.
Efter årsmötet träffas vi på Marinan i Ystad klockan 17.30
Där även respektive kan vara med.

Sista anmälningsdag är måndagen den 19 maj.
Anmälningslista sätts upp på anslagstavlan i bowlinghallen

På årsmötet så kommer vi gå igenom sedvanliga årsmötespunkter samt genomföra prisutdelning efter Klubbmästerskap, Månadstävlingar etc.

Ev Avsägelser från styrelse- eller annat förtroendeuppdrag ska ske till valberedningen (Carina Emanuel och Ann-Christin Håkansson) senast 27/4.

Eventuella motioner till årsmötet ska ha inkommit senast 27/4 till styrelsen, via mail teamystadbowling@teamystadbowling.se

VÄL MÖTT!