Arbetet med Regementsgatans ombyggnad påbörjas vid årsskiftet. För de föreningar som har aktiviteter på Ystad Arena kan ombyggnaden eventuellt påverka verksamheten i etapper, när det gäller framkomlighet och gatuparkering.
Målet med ombyggnaden är att skapa en gatumiljö där det är trevligt och säkert att vara, gå och cykla.
Nya cykelbanor, bredare trottoarer och fickor för parkering samt nya busshållplatser är några av åtgärderna som kommer att bidra till en säkrare och mer tillgänglig gata.
Aktuell information om ombyggnaden finns på ystad.se/regementsgatan.
Sidan uppdateras kontinuerligt fram tills ombyggnaden är helt klar sommaren 2019.
Hälsningar från Ystads kommun, Kultur & Utbildning och ystad.se/fritid

Klicka för att förstora